Giá vàng SJC quay đầu giảm giá

Giá vàng SJC quay đầu giảm giá

Giá vàng trong nước và thế giới đều quay đầu giảm giá. Đặc biệt, giá vàng thế giới giảm về đáy thấp nhất kể từ đầu năm 2010.