Đưa tin cảnh báo thiên tai sai hoặc chậm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Đưa tin cảnh báo thiên tai sai hoặc chậm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Theo quy định mới, việc truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt 40-50 triệu đồng. Bản tin chậm so với thời gian quy định cũng bị phạt tiền 20-30 triệu đồng.