Tổng bí thư:

Tổng bí thư: "Cứ thấy bao nhiêu tỉ vào chức này, chức kia nghe mà xót cả ruột”

"Cứ thấy bao nhiêu tỉ vào chức này, chức kia nghe mà xót cả ruột. Phải tìm xem ở đâu chứ cứ để râm ran thế này mà không có thì oan cho anh em", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
>>Thi tuyển để khắc phục "chạy" chức
>> Chạy công chức 100 triệu: Cần day tận trán kẻ nhận tiền chạy chức