Nạn nhân sập hầm Đạ Dâng kể lại 4 ngày đối mặt với tử thần

Nạn nhân sập hầm Đạ Dâng kể lại 4 ngày đối mặt với tử thần

“Lúc mới bị kẹt trong hầm, mọi người nghĩ rằng chỉ trong ngày đầu tiên là sẽ bỏ mạng. Thời điểm nước dâng lên tới cổ, mọi người hoang mang tột độ, tuyệt vọng vì nghĩ rằng không còn đường sống. Thế nhưng phép màu đã đến đưa 12 công nhân từ cõi chết trở về”…là chia sẻ chung của những nạn nhân sập hầm Đạ Dâng vừa được giải cứu.