Trách nhiệm vụ chặt cây xanh: Không chấp nhận

Trách nhiệm vụ chặt cây xanh: Không chấp nhận "lỗi tập thể"

Việc chặt cây xanh gây bức xúc dư luận, không thể chỉ xét “lỗi tập thể” mà phải quy rõ trách nhiệm từng cá nhân từ người ký quyết định, lãnh đạo, cán bộ các sở ngành.
>> Nguyên Chánh thanh tra Sở QHKT Hà Nội phản đối việc chặt cây
>> Thực hư thông báo phát ngôn chặt cây xanh của Đại học Lâm nghiệp