GS Vũ Khiêu chấp nhận mất 5.000 cây vàng để giữ 5.000 người bạn

GS Vũ Khiêu chấp nhận mất 5.000 cây vàng để giữ 5.000 người bạn

“5.000 cây vàng của anh làm sao bằng 5.000 người bạn của tôi. Không bao giờ tôi đổi 5.000 người bạn của tôi để lấy 5.000 cây vàng", một câu nói của GS Vũ Khiêu được nhiều người nhớ.
>>Câu đối GS Vũ Khiêu tặng hoa hậu Kỳ Duyên là thơ tình Trung Quốc?
>> GS Vũ Khiêu: "Ở làng tôi, giàu có chưa chắc đã được trọng bằng có chữ"