12 vị Đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam

12 vị Đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Theo quy định hiện hành, quân hàm Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia ký quyết định phong cấp.