Cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng tốn kém 50 tỷ đồng, tiền đâu ra?

Cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng tốn kém 50 tỷ đồng, tiền đâu ra?

“Muốn tổ chức được cuộc thi này thì phải huy động 50 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và không được đụng vào tiền ngân sách. Đây là một thách thức lớn đối với TP", Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết.