Mỹ cung cấp 6 tàu tuần tra và hỗ trợ

Mỹ cung cấp 6 tàu tuần tra và hỗ trợ "trọn gói" cho Việt Nam

Mỹ dự kiến cung cấp cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tra cao tốc và hỗ trợ "trọn gói" để Việt Nam có thể vận hành hiệu quả các tàu này.
>>Mỹ trao cho Việt Nam tàu tuần tra, tăng cường hỗ trợ tuần duyên 
>>Mỹ bàn giao 5 tàu tuần tra biển cho Việt Nam