Tin bão số 4: Di chuyển nhanh, uy hiếp các tỉnh Bình Định - Khánh Hoà

Tin bão số 4: Di chuyển nhanh, uy hiếp các tỉnh Bình Định - Khánh Hoà

Tin bão số 4 mới nhất, cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, dự báo, chiều tối nay tâm bão số 4 ở trên vùng biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9.