Trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2015

Trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2015

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2015, dự kiến thời gian nghỉ tết là 7 ngày hoặc 9 ngày. Theo phương án 1, công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch 2015 9 ngày liên tục từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (tức là từ 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọc đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).
>>Đề nghị tăng thời gian nghỉ tết Âm lịch
>>Tết âm lịch 2015 có thể được nghỉ 9 ngày