Cảnh giác thuốc

Cảnh giác thuốc "ông uống bà mê" sản xuất tại địa chỉ "ma"

Vừa dứt lời quảng cáo thì nhóm người này chia nhau ra đi bán thuốc cho những người đứng xem. Nghe quảng cáo ''ngọt'' nên nhiều người không ngần ngại mua thuốc mặc dù chưa biết thật giả, tác dụng ra sao.