Dư luận phản ứng sau công bố nhà, đất của ông Trần Văn Truyền

Dư luận phản ứng sau công bố nhà, đất của ông Trần Văn Truyền

"Tôi đánh giá rất cao trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra T.Ư trong vụ việc này để đưa ra kết luận hợp với lòng dân. Đây là một minh chứng rất rõ ràng cho quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, thể hiện không có vùng cấm cho bất cứ ai", Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương chia sẻ quan điểm sau công bố nhà, đất cuả ông Trần Văn Truyền.
>>Thu hồi nhà, đất của ông Trần Văn Truyền
>>Ông Trần Văn Truyền nghỉ hưu 3 năm mới trả nhà công vụ