Tin tức mới nhất về cơn bão số 1 giật cấp 11 trên Biển Đông

Tin tức mới nhất về cơn bão số 1 giật cấp 11 trên Biển Đông

Tin tức mới nhất về cơn bão số 1- bão Mirinae, dự báo vào đêm ngày 27/7, bão số 1 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh- Nam Định.