"Âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung Quốc không thay đổi"

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định "Âm mưu thực hiện hóa đường lưỡi bò, độc chiếm biển Đông của Trung Quốc không thay đổi. Chỉ có điều chuyển sang giai đoạn đấu tranh khác, thậm chí quyết liệt hơn, phức tạp hơn".
>>Tình hình Biển Đông: Trung Quốc “bật” lại Mỹ tại ARF như thế nào?
>> Mỹ sẽ giám sát xem Trung Quốc “hạ nhiệt” tình hình Biển Đông ra sao