Thanh niên được thiếu phụ thuê chặt chân, tay có bị xử lý hình sự?

Thanh niên được thiếu phụ thuê chặt chân, tay có bị xử lý hình sự?

Theo luật sư, hành vi gây thương tích của D. có căn cứ xem xét xử lý về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, dù việc làm này được sự đồng ý của N.