Bí thư Thăng và những lần ra

Bí thư Thăng và những lần ra "tối hậu thư" cho cán bộ bê trễ việc công

Chỉ trong thời gian ngắn, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng liên tiếp ra "tối hậu thư" đối với những cán bộ bê trễ việc công gây bức xúc trong nhân dân.