Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có ảnh hưởng việc tìm kiếm CASA 212?

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có ảnh hưởng việc tìm kiếm CASA 212?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang hoạt động trên Biển Đông. Dự báo vùng áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.