Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây
Năm 2017 sẽ đề xuất mở rộng đối tượng nộp phí bảo trì đường bộ

Năm 2017 sẽ đề xuất mở rộng đối tượng nộp phí bảo trì đường bộ

Theo chủ trương của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trong năm 2017, sẽ nghiên cứu và đề xuất mở rộng đối tượng nộp phí bảo trì đường bộ.