TIN MỚI Quote of the Day

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.