Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Từ tháng 9 năm 2015, nhiều chính sách mới có hiệu lực như mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng tối đa 5 lần lương tối thiếu; học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp được giảm 50% học phí; khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ vẫn được hưởng BHYT...