Sen vàng sánh với... Con cóc

Sen vàng sánh với... Con cóc

Đài phun nước vườn hoa Diên Hồng là đài phun cổ nhất Hà Nội. Trong khi đó, đài phun nước vườn hoa Mai Xuân Thưởng là công trình mới nhất của Thủ Đô. Chúng tôi xin đặt hai đài phun nước gần nhau để bạn đọc tự cảm nhận sự khác biệt.
>>Thăm những đài phun nước trên không nổi tiếng trên thế giới
>>Nam thanh niên “múa” trên đài phun nước