Viện KSND tối cao chỉ đạo giảm án cho hai bị cáo

Viện KSND tối cao chỉ đạo giảm án cho hai bị cáo "vụ án cướp bánh mì"

Viện KSND tối cao yêu cầu Viện trưởng Viện KSND TP HCM thực hiện ngay việc kháng nghị phúc thẩm theo hướng giảm nhẹ cho các bị cáo "vụ án cướp bánh mì".