Tranh cãi “nảy lửa” việc tịch thu phương tiện người say rượu

Tranh cãi “nảy lửa” việc tịch thu phương tiện người say rượu

Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng việc tịch thu phương tiện sẽ đánh mạnh vào ý thức người dân để không vi phạm. Còn chuyên gia thì lo sợ tình trạng “quýt làm cam chịu”.
>> Hà Nội sẽ tịch thu phương tiện của “quái xế”
>> Bất cập tịch thu phương tiện vi phạm