Bộ GTVT tiền hậu bất nhất về việc “quen biết” công ty ADPi

Bộ GTVT tiền hậu bất nhất về việc “quen biết” công ty ADPi

Bộ GTVT đã khẳng định “không biết, cũng như chưa từng làm việc với ADPi” về dự án xây dựng sân bay Long Thành. Tuy nhiên, một văn bản từ tháng 8 do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký đã nhắc đến việc “ADPi đề nghị tham gia tài trợ dự án”.
>> Thứ trưởng Tiêu cần học cách phát ngôn của ADPi
>> Dự án Sân bay Long Thành: Đính chính thông tin ADPi hỗ trợ 2 tỷ đô
>> Báo cáo Bộ Chính trị về dự án sân bay Long Thành