Sập hầm thủy điện 12 người mắc kẹt: Còn đào khoảng 15m hầm nữa là đến nơi bị sập (cập nhật)

Sập hầm thủy điện 12 người mắc kẹt: Còn đào khoảng 15m hầm nữa là đến nơi bị sập (cập nhật)

Sau khi nổ mìn phá đá thành công, việc đào hầm khá thuận lợi, các công nhân của Tập đoàn Than khoảng sản đã đào được 15m, chỉ còn khoảng 15m nữa là đến nơi các công nhân bị nạn. 
>> Sập hầm thủy điện 12 người mắc kẹt: Phó Thủ tướng vào hiện trường nói chuyện với 12 nạn nhân
>> Toàn cảnh cứu hộ sập hầm thủy điện Đa Dâng ngày thứ 2