Làm giả tài liệu, Liên Kết Việt có bị xử lý hình sự?

Làm giả tài liệu, Liên Kết Việt có bị xử lý hình sự?

Liên quan đến hành vi mạo nhận thuộc Bộ Quốc phòng của một số nhân viên công ty Liên Kết Việt, luật sư Đặng Văn Cường thuộc Văn phòng Luật sư Chính Pháp đã có nhận định về vấn đề này.

Đám cưới đẫm nước mắt vì bí mật của vợ bị phanh phui Đám cưới đẫm nước mắt vì bí mật của vợ bị phanh phui

Không ai có thể ngờ rằng ngày cưới của mình lại là ngày nhiều nước mắt nhất, gia đình phẫn uất, bạn bè cười chê, người vợ của mình lại chịu những ê chề đó khiến tôi muốn tìm đến cái...