Cận cảnh dàn đại bác sẵn sàng cho lễ Quốc khánh sáng 2/9

Cận cảnh dàn đại bác sẵn sàng cho lễ Quốc khánh sáng 2/9

25 khẩu pháo 105 mm đã vào vị trí sẵn sàng cho lễ Quốc khánh sáng 2/9 tại Hoàng thành Thăng Long, Ba Đình, Hà Nội.