"Phân tích nước biển không thấy con vi tảo, vậy là nước tinh khiết?"

Đó là nhận định của một giáo sư chuyên ngành sinh thái học liên quan tới vụ phân tích mẫu nước biển tại vùng biển Quảng Bình sau khi xuất hiện vệt nước biển màu đỏ dài 1,5km.

Bà Thái Anh Văn và giấc mộng Đài Loan độc lập Bà Thái Anh Văn và giấc mộng Đài Loan độc lập

Chính sách Đài Loan độc lập vốn đã được bà Thái Anh Văn tuyên truyền suốt trong thời gian tranh cử. Tuy nhiên, chính sách này vốn đã bị Mỹ can thiệp. Việc ngăn chặn Đài Loan độc lập vốn là nội dung...