Nhiếp ảnh Đoàn Công Tính: PV chiến trường phải

Nhiếp ảnh Đoàn Công Tính: PV chiến trường phải "cướp" ảnh giữa bom đạn!

"Phóng viên chiến trường phải có tinh thần thép, giữa cảnh bom rơi đạn nổ càng phải hăng hái xông tới mà "cướp" ảnh" - Phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính cho biết.