Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây
Nhận cứu trợ 500.000, bị thôn thu lại 400.000: Là cưỡng đoạt tài sản?

Nhận cứu trợ 500.000, bị thôn thu lại 400.000: Là cưỡng đoạt tài sản?

Liên quan đến thông tin "dân nhận cứu trợ 500.000, bị thôn thu lại 400.000", theo luật sư, hành vi thu lại tiền thuộc sở hữu của công dân có dấu hiệu hình sự.