Bí thư Đinh La Thăng: “Chỗ cần chạy thì không chạy, các anh cứ chạy đi đâu!”

Bí thư Đinh La Thăng: “Chỗ cần chạy thì không chạy, các anh cứ chạy đi đâu!”

Trước phát biểu của Giám đốc Công viên Phần mềm Quang Trung rằng “Tụi tui cũng chạy dữ lắm Bí thư!”, ông Đinh La Thăng nói luôn:  “Các ông chạy ở đâu chứ tớ có thấy chạy tới tớ đâu. Tớ là Bí thư to nhất TP mà các cậu có chạy bao giờ đâu.”