Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng bất ngờ trả lại 37,2 tỷ đồng cho nhà từ thiện

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng bất ngờ trả lại 37,2 tỷ đồng cho nhà từ thiện

Ngay sau khi BV Ung thư Đà Nẵng chuyển giao nguyên trạng về cho Sở Y tế Đà Nẵng và đổi tên là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, ông Trịnh Lương Trân- nguyên giám đốc của Bệnh viện đã bất ngờ chuyển 37,2 tỷ đồng cho nhà tài trợ là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.