Bộ Trưởng TN-MT Trần Hồng Hà yêu cầu Formosa đưa ống xả thải ngầm lên

Bộ Trưởng TN-MT Trần Hồng Hà yêu cầu Formosa đưa ống xả thải ngầm lên

Bộ Trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chỉ đạo yêu cầu phía Formosa phải đưa đường ống ngầm này lên để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát.