Tổng giám đốc Hàng không Hải Âu bất ngờ vì Bộ trưởng Thăng

Tổng giám đốc Hàng không Hải Âu bất ngờ vì Bộ trưởng Thăng

T.S Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Hàng không Hải Âu cho biết ông bất ngờ khi Bộ trưởng Thăng quyết định tái khởi động lại đường bay "vàng" và mong muốn Bộ trưởng Thăng sẽ tiếp tục “nắn thẳng” nhiều đường bay quốc tế.

>> Đường bay vàng: Những điều không dễ nói
>> Toàn cảnh "số phận long đong Đường bay vàng" Hà Nội - TP HCM
>> Đường bay vàng: Sao Cục Hàng không không dám cãi Bộ trưởng Thăng?

Chất lượng Việt Nam