Yếu tố hình sự trong vụ Formosa làm chết cá hàng loạt

Yếu tố hình sự trong vụ Formosa làm chết cá hàng loạt

Theo luật sư, với việc gây ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Công ty Formosa sẽ buộc phải khắc phục hậu quả do hành vi gây ra. Ngoài ra, những người có lỗi để gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 182 BLHS.