Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây
Vụ 8 người tử vong sau chạy thận: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Vụ 8 người tử vong sau chạy thận: Quên rửa hóa chất trong đường nước

Do cẩu thả nên sau khi sục rửa, Quốc đã quên xả 2 đầu vào máy khiến tồn dư hóa chất trong các đường ống nước dẫn vào máy lọc thận. Còn Sơn đã không nghiệm thu và bàn giao luôn máy để chạy thận cho bệnh nhân.