Lương tối thiểu vùng 2016 tăng 250.000-400.000 đồng

Lương tối thiểu vùng 2016 tăng 250.000-400.000 đồng

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4% tương đương 250.000-400.000 đồng.