Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây
Đô đốc Mỹ: Sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu cần thiết

Đô đốc Mỹ: Sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu cần thiết

Đô đốc Harry Harris Jr. - Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.