Đời sống - Những nguy cơ đáng sợ sau khi bạn uống bia rượu

Những nguy cơ đáng sợ sau khi bạn uống bia rượu

Rượu là kẻ thù nham hiểm phá hủy cơ thể một cách ngấm ngầm. Nhiều người hiểu rõ tác hại của rượu nhưng nhắm mắt cho qua.