Giải trí - Tim đưa con trai đi tập liveshow Phương Thảo, Ngọc Lễ

Tim đưa con trai đi tập liveshow Phương Thảo, Ngọc Lễ

Do Trương Quỳnh Anh bận lịch quay phim nên chỉ có Tim dẫn bé Sushi đi tập luyện liveshow Dấu ấn của Phương Thảo, Ngọc Lễ.