Giải trí - Lâm Chi Khanh rơi vào cuộc tình tay ba với Vĩnh Thụy, Lily Nguyễn

Lâm Chi Khanh rơi vào cuộc tình tay ba với Vĩnh Thụy, Lily Nguyễn

Điệp vụ tuyệt mật tập 3 kết thúc trong sự đoàn kết và chiến thắng trọn vẹn thuộc về thí sinh tuy nhiên, ở họ vẫn luôn tồn tại mối hoài nghi và sự cảnh giác cao độ với nhau.