Giải trí - Học trò Trần Lập -

Học trò Trần Lập - "sư tử" Kim Loan bị bệnh viện trả về

Học trò Trần Lập - "sư tử" Kim Loan bị bệnh viện trả về vì không có dấu hiệu khả quan và kinh phí chữa trị không đủ sau khi nhập viện vì ung thư gan.