Giải trí - Thanh Thảo, Quang Dũng

Thanh Thảo, Quang Dũng "công khai" tình cảm 15 năm trong Liveshow

Thanh Thảo và Quang Dũng lần đầu tái hiện tình cảm 15 năm trong liveshow "Hoài niệm dấu yêu".