Giải trí - Phan Hiển từ chàng công tử đến ông bố đảm trong showbiz Việt

Phan Hiển từ chàng công tử đến ông bố đảm trong showbiz Việt

Kể từ khi có con, Phan Hiển ngày càng chững trạc và trở thành ông bố đảm trong showbiz Việt.