Giải trí - Chồng Thu Phương:

Chồng Thu Phương: "Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng cần gì phải đánh bóng tên tuổi"

Theo Dũng Taylor - ông xã Thu Phương, cả Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng đều không cố tình dựa vào chuyện tố tụng nhau để đánh bóng tên tuổi.

Giải tríPhim