Giải trí - Lâm Chi Khanh: Tôi đã hoàn thiện như một người con gái

Lâm Chi Khanh: Tôi đã hoàn thiện như một người con gái

Lâm Chi Khanh khẳng định những cảm xúc trong chương trình Điệp vụ tuyệt mật của mình hoàn toàn xuất phát từ con tim chứ không phải diễn.