Giải trí - Cát Phượng: Tôi muốn làm cái gì đó cho Hoài Linh trước khi xa cõi trần

Cát Phượng: Tôi muốn làm cái gì đó cho Hoài Linh trước khi xa cõi trần

Nữ danh hài Cát Phượng đã chia sẻ xúc động về tình cảm yêu thương, kính trọng đến người anh - người đồng nghiệp Hoài Linh.