Giải trí - Dương Triệu Vũ bênh vực MC Thùy Minh mặc Mr Đàm chỉ trích

Dương Triệu Vũ bênh vực MC Thùy Minh mặc Mr Đàm chỉ trích

Dương Triệu Vũ đã lên tiếng bênh vực MC Thùy Minh mặc Đàm Vĩnh Hưng gay gắt phản đối trong chương trình Những kẻ lắm lời.