Giải trí - Nhạc sĩ Phương Uyên bị cướp tấn công kéo lê xuống đất

Nhạc sĩ Phương Uyên bị cướp tấn công kéo lê xuống đất

Nhạc sĩ Phương Uyên không may bị cướp tấn công trên đường khiến chị hai lần đập đầu vào cửa xe và đập đầu xuống đất.