Giải trí - Sự thật sau chuyện Lâm Chi Khanh bị Phương Mai, Hồng Quế mắng

Sự thật sau chuyện Lâm Chi Khanh bị Phương Mai, Hồng Quế mắng

Sau tập 2 Điệp vụ tuyệt mật, Lâm Chi Khanh bị Phương Mai mắng tới tấp đã gây tranh cãi trong dư luận.