Giải trí - Đàm Vĩnh Hưng công bố tin nhắn mà Quang Lê cho là

Đàm Vĩnh Hưng công bố tin nhắn mà Quang Lê cho là "khủng khiếp"

"Anh không sợ ai mà phải lảng tránh! Anh tuyên bố đối đầu với chú là anh sẽ đối đầu! Còn đây là nội dung " khủng khiếp" mà kẻ hèn đó đang dẫn mọi người đi lòng vòng vòng đây! ", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân.