Giải trí - Quãng thời gian khó khăn nhất Huy MC từng trải qua

Quãng thời gian khó khăn nhất Huy MC từng trải qua

Huy MC sau khi chia tay Thu Phương đã phải trải qua quãng thời gian khủng hoảng về tâm lý và khó khăn về kinh tế.