Giải trí - Trương Ngọc Ánh, Kim Lý: Đã qua rồi thời

Trương Ngọc Ánh, Kim Lý: Đã qua rồi thời "phim giả tình thật"

Gần đây, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý ít xuất hiện cùng nhau khiến dư luận hoài nghi cả hai đã không còn mặn nồng như xưa!?