Giải trí - Facebook sao Việt: Hồng Nhung hào hứng vào bếp cùng cặp song sinh

Facebook sao Việt: Hồng Nhung hào hứng vào bếp cùng cặp song sinh

Hồng Nhung hạnh phúc cùng với các cô con gái vào bếp làm pizza trong ngày nghỉ.