Giải trí - Sơn Tùng giả bị fans Sơn Tùng thật đánh ngay trước cửa quán bar

Sơn Tùng giả bị fans Sơn Tùng thật đánh ngay trước cửa quán bar

Sau khi Sơn Tùng thật và Sơn Tùng 'giả' chạm mặt nhau ở quán bar tại Hà Nội, fans Sơn Tùng thật đã bất ngờ lao vào Sơn Tùng 'giả' và đánh chàng trai này tới tấp.