Giải trí - Sao Việt

Sao Việt "cầu cho cha mẹ sống đời với con" trong lễ Vu Lan

Sao Việt chia sẻ Lễ Vu Lan, ai cũng "cầu cho cha mẹ sống đời với con" và chia sẻ những kỷ niệm xúc động khi còn mẹ cũng như những hoạt động báo hiếu ý nghĩa.