Giải trí - Trọng Hiếu xuất sắc đoạt Quán quân Vietnam Idol 2015

Trọng Hiếu xuất sắc đoạt Quán quân Vietnam Idol 2015

Trọng Hiếu xuất sắc lên ngôi Quán quân Vietnam Idol 2015, kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả theo dõi chương trình.