Giải trí - Bán kết Giọng hát Việt nhí 2015: Quán quân Đức Phúc song ca cùng Phương Khanh,  Hồng Minh

Bán kết Giọng hát Việt nhí 2015: Quán quân Đức Phúc song ca cùng Phương Khanh, Hồng Minh

Bán kết Giọng hát Việt nhí 2015 là sự tranh tài của top 6: Công Quốc , Nhã Thy, Phương Khanh, Hồng Minh, Tiến Quang và Hà Minh. Trong đêm thi này, ngoài phần trình diễn đơn ca thì các em còn có sự kết hợp với các khách mời đặc biệt.