Giải trí - Vợ Thanh Bùi dùng túi xách che bụng bầu tới cổ vũ chồng?

Vợ Thanh Bùi dùng túi xách che bụng bầu tới cổ vũ chồng?

Tới ủng hộ chồng trong Gala trao giải Vietnam Idol 2015 tối 2/8, vợ Thanh Bùi liên tục dùng túi xách che bụng. Huệ Vân cũng gần như chỉ ngồi lặng lẽ một chỗ dõi theo chồng.