Giải trí - Trực tiếp Bán kết Giọng hát Việt nhí: Học trò đội Cẩm Ly song ca cùng Quốc Đại

Trực tiếp Bán kết Giọng hát Việt nhí: Học trò đội Cẩm Ly song ca cùng Quốc Đại

Bán kết Giọng hát Việt nhí 2015 là sự tranh tài của top 6: Công Quốc , Nhã Thy, Phương Khanh, Hồng Minh, Tiến Quang và Hà Minh. Trong đêm thi này, ngoài phần trình diễn đơn ca thì các em còn có sự kết hợp với các khách mời đặc biệt.