Giải trí - Quang Lê không phải trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho Trọng Nghĩa kẹo kéo

Quang Lê không phải trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho Trọng Nghĩa kẹo kéo

"Đan Nguyên đường phố" Trọng Nghĩa cho hay, Quang Lê không phải mất toàn bộ số tiền phẫu thuật vì đã có người tài trợ.