Giải trí - Hình ảnh hạnh phúc ít biết của Quang Thắng bên vợ con

Hình ảnh hạnh phúc ít biết của Quang Thắng bên vợ con

Quang Thắng là nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng yêu mến nhưng những thông tin và hình ảnh về người vợ của Quang Thắng vẫn luôn là một ẩn số.