Giải trí - Điều ít biết về người chồng đứng sau cuộc sống xa hoa của Huyền Baby

Điều ít biết về người chồng đứng sau cuộc sống xa hoa của Huyền Baby

Chồng Huyền Baby là một doanh nhân trẻ thành đạt, sở hữu hệ thống khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở Sài Gòn.