Giải trí - Lương Bích Hữu bỏ Khánh Đơn sau khi sinh con?

Lương Bích Hữu bỏ Khánh Đơn sau khi sinh con?

Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Khánh Đơn kể từ khi sinh con bên Canada.