Giải trí - Ngồi xe lăn, vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đau đớn tiễn biệt chồng

Ngồi xe lăn, vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đau đớn tiễn biệt chồng

Bà Phạm Thị Vân - vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bật khóc nức nở khi đứng trước linh cữu chồng. Những ngày qua, do sức khỏe yếu và đang nằm viện, bà không được con cháu cho hay tin chồng mất.