Giải trí - Những lý do khiến Mỹ Tâm nên cưới Đàm Vĩnh Hưng?

Những lý do khiến Mỹ Tâm nên cưới Đàm Vĩnh Hưng?

Chuyện tình giữa Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng luôn là đề tài nóng mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, cặp đôi có hiểu nhau hay có thực sự thuyết phục để đến với nhau?".