Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây
Giải trí - Tăng Thanh Hà, Jennifer Phạm và cuộc sống vạn người mơ khi làm dâu nhà đại gia

Tăng Thanh Hà, Jennifer Phạm và cuộc sống vạn người mơ khi làm dâu nhà đại gia

Dường như từ công việc cho đến tình yêu, may mắn luôn mỉm cười với Tăng Thanh Hà và Jennifer Phạm.
Giới thiệu phim