Giáo dục - Trường học cấm nữ sinh mặc quần bó tới lớp

Trường học cấm nữ sinh mặc quần bó tới lớp

Để tránh giao viên và nam sinh phân tâm khi lên lớp, trường cấp 3 Devils Lake (thuộc thành phố Devils Lake, bang North Dakota, Mỹ) đã ban hành lệnh cấm nữ sinh mặc quần bó khi tới lớp.