Giáo dục - Thi THPT: Giám thị kí nhầm, thí sinh

Thi THPT: Giám thị kí nhầm, thí sinh "mất oan" 30 phút làm bài?

Khi phát giấy thi cho thí sinh, giám thị không để ý nên ký nhầm tên vào ô điểm số, thí sinh bị mất 30 phút để giám thị thu và phát lại giấy thi nhưng không được bù thời gian làm bài...