Giáo dục - Tết Nguyên đán Ất Mùi: Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày

Tết Nguyên đán Ất Mùi: Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết 10 ngày

So với lịch nghỉ Tết 9 ngày của cán bộ công chức đã được Thủ tướng phê duyệt, học sinh Hà Nội được nghỉ hơn một ngày.