Giáo dục - Trường ĐH kinh doanh & công nghệ lên tiếng việc mở ngành Y, Dược

Trường ĐH kinh doanh & công nghệ lên tiếng việc mở ngành Y, Dược

Hiệu trưởng trường ĐH kinh doanh & công nghệ khẳng định việc xin cấp phép mở ngành Y trong trường không vì mục kinh doanh.