Giáo dục - Tâm thư của cô gái Việt ở Nepal gửi Bộ trưởng Giáo dục: Chuyên gia ngoại ngữ lên tiếng

Tâm thư của cô gái Việt ở Nepal gửi Bộ trưởng Giáo dục: Chuyên gia ngoại ngữ lên tiếng

Nhiều ý kiến của chuyên gia, giáo viên dạy tiếng Anh cho rằng quan điểm của cô gái Việt ở Nepal Mỹ Linh trong bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục là phiến diện, chưa hiểu hết tình hình thực tế Việt Nam.