Giáo dục - Bài toán lớp 3 siêu khó gây

Bài toán lớp 3 siêu khó gây "choáng": Chuyên gia giáo dục nói gì?

"Đến cả người lớn nhiều người cũng vài ngày chưa chắc nghĩ ra chứ đừng nói học sinh lớp 3 và giao một buổi tối về nhà", Phó giáo sư toán học Văn Như Cương nói.