Giáo dục - Những cô bé có chỉ số IQ cao hơn cả Einstein

Những cô bé có chỉ số IQ cao hơn cả Einstein

Một số nữ sinh ở Anh đã đạt chỉ số IQ trên 160 - cao hơn cả thiên tài nổi tiếng Albert Einstein.