Giáo dục - Điểm sàn vào các trường Quân đội

Điểm sàn vào các trường Quân đội

Ngưỡng xét tuyển vào 19 trường quân đội thấp nhất là 15 điểm, cao nhất là 26 điểm (điểm thi đã nhân hệ số 2 đối với môn ngoại ngữ).