Giáo dục - Nam sinh nhập học được một tháng mới biết trượt Đại học

Nam sinh nhập học được một tháng mới biết trượt Đại học

Nhập học được một tháng tại trường Đại học Huế, nam sinh Nguyễn Xuân Anh Tuấn mới biết mình bị trượt đại học vì tính nhầm điểm ưu tiên.