Giáo dục - Cô sinh viên nghèo gạt nước mắt rời giảng đường

Cô sinh viên nghèo gạt nước mắt rời giảng đường

Nhà nghèo, bố ốm đau thường xuyên, nên dù đỗ đại học, cô bé 18 tuổi này có thể sẽ mất đi cơ hội được đặt chân vào giảng đường.