Đại gia Việt ôm trăm tỉ mua máy bay, chục tỉ mua xe siêu sang

Đại gia Việt ôm trăm tỉ mua máy bay, chục tỉ mua xe siêu sang

Mang trăm tỉ đi mua máy bay, hay ôm chục tỉ đi mua xe siêu sang giờ đây không còn là điều gì quá … to tát với giới nhà giàu Việt Nam.