Đại gia Hưng Gimiko rút vốn khỏi công ty của Cường Đô la

Đại gia Hưng Gimiko rút vốn khỏi công ty của Cường Đô la

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, ông Lê Quốc Hưng (Hưng Gimiko) vừa qua đã bán thành công 300.000 cổ phiếu QGC của CTCP Quốc Cường Gia Lai và chính thức không...

*}