Quảng Ngãi giải thích về Dự án du lịch FLC Bình Châu - Lý Sơn

Quảng Ngãi giải thích về Dự án du lịch FLC Bình Châu - Lý Sơn

Đại diện UBND tỉnh Quảng Ngãi tả lời thắc mắc về Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn của Tập đoàn...