Vấn nạn tôn thép giả:

Vấn nạn tôn thép giả: "Nhiều doanh nghiệp khó làm ăn chân chính"

Những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng sẽ không thể cạnh tranh được với doanh nghiệp gian dối. Cho nên, buộc lòng họ phải gian dối theo.