Sâm quý 800 tuổi chục tỉ bị lão nông ngâm rượu… uống chơi

Sâm quý 800 tuổi chục tỉ bị lão nông ngâm rượu… uống chơi

Tình cờ tìm được củ sâm có tuổi thọ lên đến 800 tuổi, tuy nhiên, do không biết giá trị thực sự nên củ sâm đã bị lão nông bẻ nhỏ và đem ngâm...