Đại gia Việt: Đổi nghề, đổi vận

Đại gia Việt: Đổi nghề, đổi vận

Sở hữu biệt thự, siêu xe, khối tài sản khổng lồ… ít ai biết những vị đại gia này phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Thậm chí có người phải kéo cày, chăn trâu hay...