Dâng tặng 400 phụ nữ cho quan Vĩnh Khang giải sầu?

Dâng tặng 400 phụ nữ cho quan Vĩnh Khang giải sầu?

Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang được thuộc cấp hối lộ 400 phụ nữ để "giải sầu", theo báo China Times (Đài Loan).