Đẳng cấp đại gia Thanh Hóa: Dinh thự trắng 50.000 m2, 4 máy bay

Đẳng cấp đại gia Thanh Hóa: Dinh thự trắng 50.000 m2, 4 máy bay

Cao Tiến Đoan là vị doanh nhân nổi tiếng xứ Thanh Hóa, không chỉ bởi những thành công trên thương trường, mà còn bởi những gì ông “hưởng thụ” từ khối tài...