Tư vấn - hỏi đáp pháp luật

Chế độ sau khi xuất ngũ của công dân

Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ sẽ được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định như: được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ, được nhận lại việc làm tại cơ quan, tổ chức đã làm việc trước đó, được giải quyết quyền lợi về bảo...