Tư vấn - hỏi đáp pháp luật

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược?

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược bao gồm: Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền; Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề...