Tư vấn - hỏi đáp pháp luật

Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng?

Hợp đồng cho thuê đất không bắt buộc phải công chứng, việc công chứng hợp đồng này phụ thuộc vào nhu cầu của các bên.