Tư vấn - hỏi đáp pháp luật

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước?

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.