Cùng một ngành - chọn trường nào: Nhóm ngành học môi trường

Hình ảnh Cùng một ngành - chọn trường nào: Nhóm ngành học môi trường số 1 Thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký thi trường nào, ngành nào
Nhóm ngành học này hiện được đào tạo ở 48 trường ĐH, chín trường CĐ, gồm các ngành: công nghệ kỹ thuật môi trường, kiểm soát và bảo vệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, quản lý tài nguyên rừng và môi trường, kinh tế và quản lý môi trường, khoa học môi trường, thường tuyển sinh khối A, B và một số trường có tuyển sinh khối D1.

Cơ sở đào tạo

Chuyên mục Giáo dục luôn cập nhật thông tin tuyển sinh, du học. Giáo dục kỹ năng sống cần thiết trong công việc và đời sống hằng ngày.

Ngành tuyển sinh

Khối

ÐTB

dự thi

Ðiểm

chuẩn

Tỉ lệ đạt sàn (%)

Trường ÐH Kinh tế quốc dân

Kinh tế và quản lý MT

A

14,0

22,5

66,0%

Trường ÐH Bách khoa Hà Nội

Công nghệ MT

A

16,9

21,0

81,3%

Trường ÐH Kiến trúc Hà Nội

Kỹ thuật MT đô thị

A

12,5

18,0

44,4%

Trường ÐH Giao thông vận tải

Kỹ thuật MT

A

11,7

17,5

44,8%

Trường ÐH Bách khoa (ÐHQG TP.HCM)

Kỹ thuật và quản lý MT

A

14,0

16,0

67,0%

Trường ÐH Khoa học tự nhiên (ÐHQG TP.HCM)

Công nghệ MT

A

14,7

15,5

74,7%

Trường ÐH Khoa học tự nhiên (ÐHQG TP.HCM)

Khoa học MT

A

13,1

15,0

60,6%

Trường ÐH Giao thông vận tải - cơ sở TP.HCM

Kỹ thuật MT

A

10,8

14,0

27,8%

Trường ÐH Nông lâm TP.HCM

Kỹ thuật MT

A

10,3

14,0

25,0%

Trường ÐH Nông lâm TP.HCM

Quản lý MT

A

9,7

14,0

15,6%

Trường ÐH Nông lâm TP.HCM

Quản lý MT và du lịch sinh thái

A

9,9

14,0

18,4%

Trường ÐH Nông lâm TP.HCM

Kinh tế tài nguyên MT

A

9,8

14,0

17,9%

Trường ÐH Sài Gòn

Khoa học MT

A

9,8

14,0

16,2%

Trường ÐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Công nghệ MT

A

10,9

14,0

32,6%

Trường ÐH Khoa học Tự nhiên (ÐHQG TP.HCM)

Khoa học MT

B

14,5

18,0

60,8%

Trường ÐH Nông lâm TP.HCM

Kỹ thuật MT

B

12,1

17,5

36,4%

Trường ÐH Nông lâm TP.HCM

Quản lý MT

B

11,2

17,5

25,6%

Trường ÐH Nông lâm TP.HCM

Quản lý MT và du lịch sinh thái

B

11,1

17,5

25,4%

Trường ÐH Khoa học tự nhiên (ÐHQG TP.HCM)

Công nghệ MT

B

15,2

17,0

66,0%

Trường ÐH Sài Gòn

Khoa học MT

B

11,3

17,0

25,4%

Theo 24h.com.vn