ĐH Luật TP.HCM: điểm chuẩn sẽ tăng mạnh

 

Sáng 23-7, Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố điểm thi của gần 13.000 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa là thí sinh Vũ Trần Côn, SBD 12077, dự thi khối D1 đạt 25,5 điểm.

 

Trong đó văn 6,25, toán 10 và Anh văn 9. Thí sinh cao điểm nhất khối A và A1 cùng đạt 25 điểm là Vũ Trung Tín, SBD 4474 và Nguyễn Thị Bích Hạnh, SBD 5025. Ở khối C, có hai thí sinh cùng đạt 24,5 điểm là Trần Thị Hạnh (SBD 10925) và Võ Hoài Sang (SBD 9188). Trong đó, thí sinh Trần Thị Hạnh đạt 9,5 điểm môn lịch sử. Ở khối D3, có hai thí sinh cùng đạt 24 điểm là Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Thị Thùy Dương.

Chỉ tiêu năm 2012 của trường là 1.500. Ở mức 18 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực) có 1.463 thí sinh đạt được trong khi ở mức 17,5 có 1.792 thí sinh. Trường lấy điểm chuẩn vào trường trước khi xác định điểm chuẩn theo ngành, chuyên ngành. Như vậy, điểm chuẩn vào trường năm nay của trường có thể sẽ tăng khoảng 2,5-3 điểm (năm 2011 điểm thấp nhất của các ngành là 15 điểm).

Trong đó, ngành quản trị luật có 100 chỉ tiêu nhưng ở mức 19 điểm có 92 thí sinh đạt được và 18,5 có đến 119 thí sinh. Điểm chuẩn năm 2011 của ngành này ở khối A và D3 là 15 điểm và D1 15,5 điểm. Ngành quản trị kinh doanh có 100 chỉ tiêu, ở mức 18 điểm có 86 thí sinh và 17,5 có 108 thí sinh. Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn vào ngành này sẽ tăng khoảng  2 điểm so với năm 2011. Ngành luật học có 1.300 chỉ tiêu và có 1.215 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên và 1.487 thí sinh đạt từ 17,5 điểm trở lên.

Đây là điểm thực của thí sinh, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Như thế, điểm chuẩn vào trường và vào các ngành đều sẽ tăng mạnh so với năm 2011.

 

MINH GIẢNG

(tuoitre.vn)

Nguồn : Giáo dục Việt Nam