Điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NV2 vào ĐH Thương mại

- Chiều 8/8, Trường ĐH Thương mại chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng (NV)1, chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2.

Ngành

Chuyên mục Giáo dục luôn cập nhật thông tin tuyển sinh, du học. Giáo dục kỹ năng sống cần thiết trong công việc và đời sống hằng ngày.

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

Điểm nhận hồ sơ NV2

- Kế toán Thương mại

20,5

- Kế toán - Tài chính DN thương mại

19,5

- Quản trị DN Du lịch

16,5

- Quản trị DN thương mại

19

- Thương mại Quốc tế

19,5

- Marketing thương mại

18

- Quản trị thương mại điện tử

17

40

18

- Tài chính - Ngân hàng thương mại

20

- Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

15,5

40

16,5

- Luật thương mại (cả khối A và D1)

16

- Quản trị nguồn nhân lực thương mại

16

- Quản trị thương hiệu (cả khối A và D1)

15

40

16

- Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe (khối A và D1)

15

80

16

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

18

- Tiếng Anh thương mại

25,5 - tiếng Anh nhân hệ số

  • K.Oanh

Theo vietnamnet.vn