Điện thoại Nokia 3G nắp trượt

Hà Mai

Tổng hợp tin công nghệ khoa học trong nước và quốc tế. Những thành tựu khoa học công nghệ, phát minh khoa học mới cho nhân loại

Theo vnexpress.net

Xem tin công nghệ mới nhất tại TECHZ.VN