Mẫu công văn 2016 | Tư vấn làm mẫu công văn mới nhất.
 • Mẫu đơn xin thôi tham gia công tác

  Đơn xin thôi tham gia công tác là mẫu đơn khá phổ biến được áp dụng. Dưới đây công ty Luật VinaBiz xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn xin thôi tham...

 • Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

  Kết hôn là sự kiện trọng đại đối với mỗi người. Để hoàn thành thủ tục đăng ý kết hôn cần có tờ khai đăng ký kết hôn. Tờ khai đăng kí kết hôn cần có...
 • Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

  Mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi là giấy tờ pháp lý được sử dụng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trong việc đăng ký lại việc nuôi con...
 • Bài viết được nhiều người quan tâm về sự kiện Mẫu công văn, giấy tờ các loại

 • Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những giấy tờ cần thiết khi tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn. Dưới đây là mẫu tờ khai cấp giấy...
 • Mẫu di chúc

  Mẫu di chúc là giấy tờ cần thiết Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải...
 • Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

  Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là giấy tờ pháp lý cần thiết khi người thừa kế từ chối nhận di sản. Việc từ chối nhận di sản phải được lập...
 • Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

  Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là giấy tờ pháp lý cần thiết trong thủ tục tiến hành chia thừa kế. Văn bản phân chia di sản thừa kế bao gồm...
 • Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế

  Sau thời điểm mở thừa kế, để thực hiện việc chuyển giao tài sản từ người chết sang người thừa kế cần có văn bản khai nhận tài sản thừa kế. Chúng...
 • Mẫu quyết định chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

  Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp là hình thức tái cơ cấu lại hình doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn chuyển đổi hình thức cần có quyết định...
 • Mẫu quyết định về việc tách công ty

  Tách doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty...
 • Mẫu hợp đồng về việc sáp nhập doanh nghiệp

  Sáp nhập doanh nghiệp là viêc một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi...
 • Mẫu thông báo bán doanh nghiệp tư nhân

  Bán doanh nghiệp là quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản...
 • Mẫu biên bản thoả thuận về việc góp vốn kinh doanh

  Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Có thể hiểu góp vốn có thể bằng tài sản, tri...
 • Mẫu biên bản họp về việc đồng ý cho thành viên góp vốn

  Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Khi có thành viên muốn góp vốn vào công ty...
 • Mẫu đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV

  Mẫu đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV là mẫu văn bản xin cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV khi...
 • Mẫu đơn xin góp vốn

  Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Khi muốn góp vốn vào công ty cần có đơn xin...
 • Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV

  Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV là biên bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền đưa ra khi thẩm định về...
 • Mẫu sổ đăng ký cổ đông

  Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản,...
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV

  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV là văn bản của cơ sở xét nghiệm HIV gửi đến cơ quan có chức năng, thẩm quyền...
 • Mẫu biên bản họp công ty

  Biên bản họp công ty là văn bản ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp ghi lại nhằm lưu trữ các vấn đề được nêu ra và nhất trí...
« 1 2 3 4 5

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến

Hotline hỗ trợ trực tuyến 1900 - 6188