Share

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên ngành dược

- Chuyên mục

 - Tôi tốt nghiệp đại học kế toán và muốn mở công ty TNHH một thành viên kinh doanh ngành dược phẩm do tôi tự bỏ vốn thì điều kiện để mở như thế nào? (Câu hỏi của bạn Thanh Hoàng, Quy Nhơn).

 

Trả lời: Trường hợp của bạn có thể đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH với ngành, nghề: Kinh doanh dược phẩm tại phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.

 

Tuy nhiên, kinh doanh dược phẩm là ngành nghề thuộc danh mục ngành, nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề.

 

Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp quy định: Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

Ðiều 6 Nghị định 139/2007/NÐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ quy định:

 

1. Chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước uỷ quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.

Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 

2. Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

 

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đó phải thực hiện theo quy định dưới đây:

 

a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

 

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.

 

c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.


Căn cứ Nghị định 79/2006/NÐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2005 thì kinh doanh dược là ngành, nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề của một người quản lý chuyên môn.

 

Như vậy, bạn phải hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh dược phẩm.

  • Hà My thực hiện

Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây:Từ khóa bài viết:

"Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên ngành dược": , , , , , , , , ,