Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Ảnh iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol

Hương Giang chia sẻ những hình ảnh đời thường sau cuộc giải phẫu chuyển giới ở Thái Lan.

Hãy xem sự "lột xác" của anh chàng Nguyễn Ngọc Hiếu để trở thành Hương Giang nữ tính theo thời gian từ năm 2010 đến nay:

Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 1
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 2
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 3
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 4
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 5
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 6
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 7
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 8
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 9
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 10
 
PV (tổng hợp)

Nguồn : Báo điện tử Kiến thức