Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Ba Tri - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW8 khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”