Bão số 12, tin bão Krosa, bão đang hướng vào biên Đông có đường đi phức tạp

« 1 2 3 4 5

Bão số 12, tin bão Krosa, biển Đông, vị trí tâm bão, tin tuc 24h, tin tuc, tin nong