Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Câu chuyện về con ruồi

Ruồi là chuyện nhỏ nhưng tính mạng con người là chuyện lớn, như câu chuyện sau.
Nguồn : 24h.com.vn