Câu chuyện về con ruồi

Ruồi là chuyện nhỏ nhưng tính mạng con người là chuyện lớn, như câu chuyện sau.
Nguồn : 24h.com.vn

Từ khóa bài viết:"Câu chuyện về con ruồi":