Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng 2013

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
<>Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Mã tuyển sinh: <>DDF
Cụm trường:<>Đà nẵng
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, TP Đà Nẵng
Website:<> http://www.ud.edu.vn/

<>Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1650

<>Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2013
<>Sư phạm Tiếng Anh

 gồm 2 chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh 70 chỉ tiêu; Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học 105 chỉ tiêu.

D140231D1175
<>Sư phạm Tiếng Pháp
D140233D1,D335
<>Sư phạm Tiếng Trung
D140234D1,D435
<>Ngôn ngữ Anh

 gồm 3 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Anh 450 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Anh thương mại 210 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Anh du lịch 70 chỉ tiêu.

D220201D1730
<>Ngôn ngữ Nga

 gồm 2 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Nga 35 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Nga du lịch 35 chỉ tiêu.

D220202C,D1,D270
<>Ngôn ngữ Pháp

 gồm 2 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Pháp 35 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Pháp du lịch 70 chỉ tiêu.

D220203D1,D3105
<>Ngôn ngữ Trung

 gồm 2 chuyên ngành: Cử nhân tiếng Trung 105 chỉ tiêu; Cử nhân tiếng Trung thương mại 35 chỉ tiêu.

D220204D1,D4140
<>Ngôn ngữ Nhật
D220209D1,D6105
<>Ngôn ngữ Hàn Quốc
D220210D170
<>Ngôn ngữ Thái Lan
D220219D135
<>Quốc tế học
D220212D1150
<>
Các qui định và thông báo:
<>Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
<>Môn thi - Điều kiện khác:
* Ngày thi và khối thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
* Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
* Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.
<>
Thông tin khác:

* Đại học Đà Nẵng có 6 Trường thành viên, 1 Phân hiệu và một Khoa trực thuộc là: ĐH Bách khoa (DDK), ĐH Kinh tế (DDQ), ĐH Ngoại ngữ (DDF), ĐH Sư phạm (DDS), CĐ Công nghệ (DDC), CĐ công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP), Khoa Y Dược (DDY).
* ĐH Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho các trường thành viên, PH KonTum và Khoa trực thuộc.
* Trường Đại học Ngoại ngữ: Trong 1650 chỉ tiêu đào tạo đại học có 245 chỉ đào tạo sư phạm.

Nguồn : Giáo dục Việt Nam

Từ khóa bài viết:"Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng 2013":