Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế năm 2013

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
<>Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế
Mã tuyển sinh: <>DHF
Cụm trường:<>Huế
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, Thành phố Huế
Website:<> http://hucfl.edu.vn

<>Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1000
<>Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2013
Sư phạm tiếng Anh
D140231D1
Sư phạm tiếng Pháp
D140233D3
Sư phạm tiếng Trung Quốc
D140234D1,D2,D3,D4
Việt Nam học
D220113C,D1,D2,D3,D4
Ngôn ngữ Anh
D220201D1
Ngôn ngữ Pháp
D220203D1,D3
Ngôn ngữ Trung quốc
D220204D1,D2,D3,D4
Ngôn ngữ Nhật
D220209D1,D2,D3,D4,D6
Ngôn ngữ Hàn Quốc
D220210D1,D2,D3,D4
Quốc tế học
D220212D1
Ngôn ngữ Nga
D220202D1,D2,D3,D4
Các qui định và thông báo:
<>Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Nguồn : Giáo dục Việt Nam

Từ khóa bài viết:"Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế năm 2013":