Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013

-

 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
<>Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Mã tuyển sinh: <>DMT
Cơ quanchủ quản: Bộ T.Nguyên M.Trường
Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Website:<> hunre.edu.vn

<>Tổng chỉ tiêu năm 2013: 4000 (ĐH1500, CĐ2500)

<>Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2013
<>Khí tượng học (Chuyên ngành Khí tượng)
D440221A,A1,B,D1
<>Thủy văn
D440224A,A1,B,D1
<>Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường)

D510406A,A1,B
<>Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Trắc địa biển)

D520503A,A1,B
<>Quản lý đất đai

 Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý nhà đất, Địa chính)

D850103A,A1,B,D1
<>Công nghệ thông tin
D480201A,A1,D1
<>Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán)
D340301A,A1,D1
<>Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101A,A1,B,D1
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2013
<>Tin học ứng dụng
C480202A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Khí tượng học

(chuyên ngành khí tượng)

C440221A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Thủy văn
C440224A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường)

C510406A,A1,B
<>Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

(chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Trắc địa, Trắc địa biển)

C515902A,A1,B
<>Quản lý đất đai

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai, Quản lý nhà đất, Định giá bất động sản)

C850103A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Kế toán

(chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán)

C340301A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing)

C340101A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ kỹ thuật Tài nguyên nước
C510405A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ kỹ thuật Địa chất
C515901A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Tài chính - Ngân hàng
C340201A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ thông tin
C480201A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Hệ thống thông tin
C480104A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Các qui định và thông báo:
<>Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
Thông tin khác:
Nguồn : Giáo dục Việt Nam

Từ khóa bài viết:"Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013":