Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013

 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
<>Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Mã tuyển sinh: <>DMT
Cơ quanchủ quản: Bộ T.Nguyên M.Trường
Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Website:<> hunre.edu.vn

<>Tổng chỉ tiêu năm 2013: 4000 (ĐH1500, CĐ2500)

<>Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2013
<>Khí tượng học (Chuyên ngành Khí tượng)
D440221A,A1,B,D1
<>Thủy văn
D440224A,A1,B,D1
<>Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường)

D510406A,A1,B
<>Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, Trắc địa biển)

D520503A,A1,B
<>Quản lý đất đai

 Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý nhà đất, Địa chính)

D850103A,A1,B,D1
<>Công nghệ thông tin
D480201A,A1,D1
<>Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán)
D340301A,A1,D1
<>Quản lý tài nguyên và môi trường
D850101A,A1,B,D1
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2013
<>Tin học ứng dụng
C480202A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Khí tượng học

(chuyên ngành khí tượng)

C440221A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Thủy văn
C440224A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường)

C510406A,A1,B
<>Công nghệ kỹ thuật Trắc địa

(chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Trắc địa, Trắc địa biển)

C515902A,A1,B
<>Quản lý đất đai

Quản lý đất đai (Chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai, Quản lý nhà đất, Định giá bất động sản)

C850103A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Kế toán

(chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán)

C340301A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing)

C340101A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ kỹ thuật Tài nguyên nước
C510405A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ kỹ thuật Địa chất
C515901A,A1,B,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Tài chính - Ngân hàng
C340201A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Công nghệ thông tin
C480201A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
<>Hệ thống thông tin
C480104A,A1,D1,D2,D3,D4,D5,D6
Các qui định và thông báo:
<>Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
Thông tin khác:
Nguồn : Giáo dục Việt Nam

Từ khóa bài viết:"Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 2013":