Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Hành chính năm 2013

 Học viện Hành chính đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
<>Học viện Hành chính
Mã tuyển sinh: <>HCH
Tên tiếng Anh:<> NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION
Năm thành lập:<> 1959
Cơ quanchủ quản: HV Chính trị Quốc Gia HCM
Địa chỉ: 77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Website:<> www.napa.vn

<>Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1500 ( cho cả 2 cơ sở phía Bắc HCH và phía Nam HCS)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngànhKhốiChỉ tiêu
2013
<>Quản lí nhà nước
D310205A,C,D1
Các qui định và thông báo:
<>Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Nguồn : Giáo dục Việt Nam

Từ khóa bài viết:"Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Hành chính năm 2013":