Chưa nhận được giấy báo điểm thì phải làm sao?

Muốn nhận giấy chứng nhận kết quả thi phải làm thế nào?20 điểm khối D1 nên xét tuyển trường nào? Mất giấy báo điểm có được cấp lại? Chưa nhận được giấy báo điểm thì phải làm sao? Trúng tuyển rồi có phải nộp giấy chứng nhận bản gốc?
Hình ảnh Chưa nhận được giấy báo điểm thì phải làm sao? số 1
Hiện tại, nhiều thí sinh vẫn chưa nhận được giấy báo điểm


Em năm nay thi vào khoa Kinh tế Trường ĐH Thủy lợi cơ sở 1 Hà Nội được 13đ (cả điểm ưu tiên khu vực) không đỗ vào khoa Kinh tế của trường và cũng không đủ điểm vào trường tại cơ sở 1 Hà Nội. Nhưng nhà trường lại không gửi giấy chứng nhận kết quả thi mà lai gửi giấy báo trung tuyển vào cơ sở 2 ở TP HCM. Vậy cho em hỏi em có được cấp giấy chứng nhận kết quả thi hay không do em không đăng ký nguyện vọng 1 và trường Đại học thủy lợi cơ sở 2. Em muốn nhận giấy chứng nhận kết quả thi phải làm thế nào? (truongchinhnghia883@gmail.com)
Nguồn : Giáo dục Việt Nam