Clip nổ kho thuốc pháo tại Phú Thọ

Sự Kiện : Nổ kho thuốc pháo