Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Đề thi đại học môn Sinh năm 2012

Sau thời gian 90 phút làm bài, thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Sinh khối B.

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 1

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 2

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 3

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 4

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 5

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 6

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 7

Nguồn : 24h.com.vn