Đề thi đại học môn Sinh năm 2012

-

Sau thời gian 90 phút làm bài, thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Sinh khối B.

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 1

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 2

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 3

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 4

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 5

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 6

Hình ảnh Đề thi đại học môn Sinh năm 2012 số 7

Nguồn : 24h.com.vn

Từ khóa bài viết:"Đề thi đại học môn Sinh năm 2012":