Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Đơn xin thuê hoặc mua căn hộ chung cư của công dân không cần xác nhận của chính quyền địa phương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Bá Thanh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&H;ĐND thành phố vừa ban hành thông báo liên quan đến vấn đề tiếp nhận và giải quyết đơn xin thuê hoặc mua căn hộ chung cư của công dân.