GIÁ VÀNG HÔM NAY được cập nhật liên tục trong ngày trên TINMOI

GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay

(05-02-2016)

Giá vàng hôm qua

(04-02-2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.149 Tăng 13.349 Tăng 11.962 13.262
14K 17.404 Tăng 18.604 Tăng 17.181 18.481
18K 22.690 Tăng 23.890 Tăng 22.432 23.732
24K 30.637 Tăng 31.337 Tăng 30.379 31.129
SJC10c 33.020 Tăng 33.320 Tăng 32.930 33.210
SJC1c 33.020 Tăng 33.350 Tăng 32.930 33.240
SJC99.99 30.950 Tăng 31.650 Tăng 30.690 31.440
SJC99.99N 31.350 Tăng 31.650 Tăng 31.140 31.440
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.020 Tăng 33.340 Tăng 32.930 33.230
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.010 Tăng 33.340 Tăng 32.920 33.230
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.149 Tăng 13.349 Tăng 11.962 13.262
14K 17.404 Tăng 18.604 Tăng 17.181 18.481
18K 22.690 Tăng 23.890 Tăng 22.432 23.732
24K 30.637 Tăng 31.337 Tăng 30.379 31.129
SJC10c 33.020 Tăng 33.320 Tăng 32.930 33.210
SJC1c 33.020 Tăng 33.350 Tăng 32.930 33.240
SJC99.99 30.950 Tăng 31.650 Tăng 30.690 31.440
SJC99.99N 31.350 Tăng 31.650 Tăng 31.140 31.440
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.020 Tăng 33.340 Tăng 32.930 33.230
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.010 Tăng 33.340 Tăng 32.920 33.230
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.149 Tăng 13.349 Tăng 11.962 13.262
14K 17.404 Tăng 18.604 Tăng 17.181 18.481
18K 22.690 Tăng 23.890 Tăng 22.432 23.732
24K 30.637 Tăng 31.337 Tăng 30.379 31.129
SJC10c 33.020 Tăng 33.320 Tăng 32.930 33.210
SJC1c 33.020 Tăng 33.350 Tăng 32.930 33.240
SJC99.99 30.950 Tăng 31.650 Tăng 30.690 31.440
SJC99.99N 31.350 Tăng 31.650 Tăng 31.140 31.440
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.020 Tăng 33.340 Tăng 32.930 33.230
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.010 Tăng 33.340 Tăng 32.920 33.230
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.149 Tăng 13.349 Tăng 11.962 13.262
14K 17.404 Tăng 18.604 Tăng 17.181 18.481
18K 22.690 Tăng 23.890 Tăng 22.432 23.732
24K 30.637 Tăng 31.337 Tăng 30.379 31.129
SJC10c 33.020 Tăng 33.320 Tăng 32.930 33.210
SJC1c 33.020 Tăng 33.350 Tăng 32.930 33.240
SJC99.99 30.950 Tăng 31.650 Tăng 30.690 31.440
SJC99.99N 31.350 Tăng 31.650 Tăng 31.140 31.440
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.020 Tăng 33.340 Tăng 32.930 33.230
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.010 Tăng 33.340 Tăng 32.920 33.230
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 12.149 Tăng 13.349 Tăng 11.962 13.262
14K 17.404 Tăng 18.604 Tăng 17.181 18.481
18K 22.690 Tăng 23.890 Tăng 22.432 23.732
24K 30.637 Tăng 31.337 Tăng 30.379 31.129
SJC10c 33.020 Tăng 33.320 Tăng 32.930 33.210
SJC1c 33.020 Tăng 33.350 Tăng 32.930 33.240
SJC99.99 30.950 Tăng 31.650 Tăng 30.690 31.440
SJC99.99N 31.350 Tăng 31.650 Tăng 31.140 31.440
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.020 Tăng 33.340 Tăng 32.930 33.230
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.010 Tăng 33.340 Tăng 32.920 33.230
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)

Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

(05-02-2016)

Giá vàng hôm qua

(04-02-2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
DOJI HN 1155.90 Tăng 1156.4 Tăng 1142.57 1143.07
DOJI HN 1155.90 Tăng 1156.4 Tăng 1142.57 1143.07
DOJI HN 1155.90 Tăng 1156.4 Tăng 1142.57 1143.07
DOJI HN 1155.90 Tăng 1156.4 Tăng 1142.57 1143.07
DOJI HN 1155.90 Tăng 1156.4 Tăng 1142.57 1143.07
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)