GIÁ VÀNG HÔM NAY được cập nhật liên tục trong ngày trên TINMOI

GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay

(30-07-2016)

Giá vàng hôm qua

(29-07-2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.872 Tăng 15.272 Tăng 13.814 15.214
14K 19.892 Tăng 21.292 Tăng 19.810 21.210
18K 25.948 Tăng 27.348 Tăng 25.843 27.243
24K 35.001 Tăng 35.901 Tăng 34.862 35.762
SJC10c 36.480 Tăng 36.760 Tăng 36.460 36.710
SJC1c 36.480 Tăng 36.790 Tăng 36.460 36.740
SJC99.99 35.360 Tăng 36.260 Tăng 35.220 36.120
SJC99.99N 35.860 Tăng 36.260 Tăng 35.720 36.120
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.480 Tăng 36.780 Tăng 36.460 36.730
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.470 Tăng 36.780 Tăng 36.450 36.730
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)

Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

(30-07-2016)

Giá vàng hôm qua

(29-07-2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)