GIÁ VÀNG HÔM NAY được cập nhật liên tục trong ngày trên TINMOI

GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay

(28-11-2015)

Giá vàng hôm qua

(27-11-2015)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.253 Giảm 12.703 Giảm 11.336 12.786
14K 16.250 Giảm 17.700 Giảm 16.367 17.817
18K 21.277 Giảm 22.727 Giảm 21.427 22.877
24K 28.952 Giảm 29.802 Giảm 29.150 30.000
SJC10c 32.930 Giảm 33.200 Giảm 33.050 33.290
SJC1c 32.930 Giảm 33.230 Giảm 33.050 33.320
SJC99.99 29.250 Giảm 30.100 Giảm 29.450 30.300
SJC99.99N 29.800 Giảm 30.100 Giảm 30.000 30.300
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.930 Giảm 33.220 Giảm 33.050 33.310
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.920 Giảm 33.220 Giảm 33.040 33.310
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 11.253 Giảm 12.703 Giảm 11.336 12.786
14K 16.250 Giảm 17.700 Giảm 16.367 17.817
18K 21.277 Giảm 22.727 Giảm 21.427 22.877
24K 28.952 Giảm 29.802 Giảm 29.150 30.000
SJC10c 32.930 Giảm 33.200 Giảm 33.050 33.290
SJC1c 32.930 Giảm 33.230 Giảm 33.050 33.320
SJC99.99 29.250 Giảm 30.100 Giảm 29.450 30.300
SJC99.99N 29.800 Giảm 30.100 Giảm 30.000 30.300
Giá vàng Hà Nội
SJC 32.930 Giảm 33.220 Giảm 33.050 33.310
Giá vàng Nha Trang
SJC 32.920 Giảm 33.220 Giảm 33.040 33.310
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)

Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

(28-11-2015)

Giá vàng hôm qua

(27-11-2015)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
BẢO TÍN MINH CHÂU 1058.46 Giảm 1058.96 Giảm 1070.79 1071.29
BẢO TÍN MINH CHÂU 1058.46 Giảm 1058.96 Giảm 1070.79 1071.29
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)