GIÁ VÀNG HÔM NAY được cập nhật liên tục trong ngày trên TINMOI

GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay

(24-06-2016)

Giá vàng hôm qua

(23-06-2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.234 Tăng 14.434 Tăng 13.129 14.329
14K 18.920 Tăng 20.120 Tăng 18.774 19.974
18K 24.640 Tăng 25.840 Tăng 24.453 25.653
24K 33.211 Tăng 33.911 Tăng 32.963 33.663
SJC10c 33.950 Tăng 34.250 Tăng 33.700 34.000
SJC1c 33.950 Tăng 34.280 Tăng 33.700 34.030
SJC99.99 33.650 Tăng 34.250 Tăng 33.400 34.000
SJC99.99N 33.950 Tăng 34.250 Tăng 33.700 34.000
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.950 Tăng 34.270 Tăng 33.700 34.020
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.940 Tăng 34.270 Tăng 33.690 34.020
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.234 Tăng 14.434 Tăng 13.129 14.329
14K 18.920 Tăng 20.120 Tăng 18.774 19.974
18K 24.640 Tăng 25.840 Tăng 24.453 25.653
24K 33.211 Tăng 33.911 Tăng 32.963 33.663
SJC10c 33.950 Tăng 34.250 Tăng 33.700 34.000
SJC1c 33.950 Tăng 34.280 Tăng 33.700 34.030
SJC99.99 33.650 Tăng 34.250 Tăng 33.400 34.000
SJC99.99N 33.950 Tăng 34.250 Tăng 33.700 34.000
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.950 Tăng 34.270 Tăng 33.700 34.020
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.940 Tăng 34.270 Tăng 33.690 34.020
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K 13.234 Tăng 14.434 Tăng 13.129 14.329
14K 18.920 Tăng 20.120 Tăng 18.774 19.974
18K 24.640 Tăng 25.840 Tăng 24.453 25.653
24K 33.211 Tăng 33.911 Tăng 32.963 33.663
SJC10c 33.950 Tăng 34.250 Tăng 33.700 34.000
SJC1c 33.950 Tăng 34.280 Tăng 33.700 34.030
SJC99.99 33.650 Tăng 34.250 Tăng 33.400 34.000
SJC99.99N 33.950 Tăng 34.250 Tăng 33.700 34.000
Giá vàng Hà Nội
SJC 33.950 Tăng 34.270 Tăng 33.700 34.020
Giá vàng Nha Trang
SJC 33.940 Tăng 34.270 Tăng 33.690 34.020
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)

Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

(24-06-2016)

Giá vàng hôm qua

(23-06-2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
* Mũi tên mầu xanh (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Tăng): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)