Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1

Sáng nay (5/7), sĩ tử kết thúc môn thi cuối cùng của khối A, A1. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa học của khối A và tiếng Anh khối A1.

<>Môn tiếng Anh:

Chuyên mục Giáo dục luôn cập nhật thông tin tuyển sinh, du học. Giáo dục kỹ năng sống cần thiết trong công việc và đời sống hằng ngày.

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 1

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 2

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 3

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 4

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 5

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 6

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 7

<>Môn Hóa học:

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 8

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 9

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 10

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 11

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 12

Hình ảnh Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1 số 13

BBT

Theo Infonet

Nguồn : Zing

Từ khóa bài viết:"Gợi ý đáp án và đề thi môn Hóa, tiếng Anh khối A, A1":