Hài Chiến Thắng: Giả nghèo

-

Với tình trạng thiếu ăn, giả làm hộ nghèo thì đỡ phải đóng này, đóng kia, lại còn được lợi ích nên Chiến Thắng luôn muốn giả nghèo.
Nguồn : 24h.com.vn

Từ khóa bài viết:"Hài Chiến Thắng: Giả nghèo":