Hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ vẫn đang thất nghiệp

Cả nước có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp trong quý 3 năm 2015, tăng thêm 26.100 người so với quý 2-2015.

Như thông tin từ Tuổi trẻ,Người Lao động,  Bộ Lao động-Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) và Tổng cục Thống kê đã công bố Bản tin thị trường lao động quý 3-2015 có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp trong cả nước.

Hình ảnh Hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ vẫn đang thất nghiệp số 1

Hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp sau khi ra trường (Ảnh: Dân trí)

Theo thông báo, mặc dù số lượng người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp giảm trên cả nước có xu hướng giảm nhưng tình trạng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ lại có xu hướng tăng lên.

Cụ thể, có 33.600 người có trình độ sơ cấp nghề (chiếm 3%); 23.000 người có trình độ trung cấp nghề (chiếm 2%); 60.200 người có trình độ trung cấp chuyên nghiệp (chiếm 5,3%); 15.100 người có trình độ cao đẳng nghề (chiếm 1,3%). Nhóm lao động có trình độ cao đẳng nghề thất nghiệp tăng từ 4,76% lên 7,95%; cao đẳng chuyên nghiệp thất nghiệp tăng từ 6,79% lên 7,93%.

Đặc biệt, có đến 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (chiếm 10,4%, tăng 24.100 người so với quý 2) và 225.500 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp (chiếm 20%, tăng 26.100 người so với quý 2).

Hạ Vân (tổng hợp)

Nguồn : Người đưa tin