Để nhận được KẾT QUẢ XỔ SỐ sớm nhất
về điện thoại của bạn
Hãy soạn tin nhắn
XS [ Mã tỉnh ] gửi 6188
VÍ DỤ
KQXS Miền bắc hãy soạn tin: XS MB gửi 6188
KQXS TP Hồ Chí Minh hãy soạn tin: XS HCM gửi 6188
Tất cả các mã tỉnh, thành phố
xem chi tiết ở từng trang kết quả xổ số của các tỉnh, thành phố
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Kết quả xổ số được Tin Mới cập nhật hàng ngày: XSMB, Xổ số các tỉnh miền Nam, miền Trung

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/11/2015

Đặc Biệt 27297
Giải Nhất 93047
Giải Nhì 79355-57250
Giải Ba 44752-68055-18544-14261-14953-93777
Giải Tư 7945-2184-9791-3837
Giải Năm 5380-1116-7712-6867-0564-2732
Giải Sáu 307-195-439
Giải Bảy 46-99-83-08
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/11/2015

Đặc Biệt 85791
Giải Nhất 40868
Giải Nhì 50923-12956
Giải Ba 15053-24230-29515-38574-70910-00011
Giải Tư 8018-5989-5804-4989
Giải Năm 2596-9797-0716-7930-4012-4729
Giải Sáu 745-352-339
Giải Bảy 13-80-16-40
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/11/2015

Đặc Biệt 75057
Giải Nhất 94072
Giải Nhì 15725-30958
Giải Ba 03524-55235-35262-85765-40494-61529
Giải Tư 3607-9829-8043-7612
Giải Năm 4012-7509-3273-4790-9669-7846
Giải Sáu 909-395-167
Giải Bảy 17-13-18-78
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/11/2015

Đặc Biệt 96056
Giải Nhất 69521
Giải Nhì 78551-09384
Giải Ba 70899-87533-64504-70447-43762-38841
Giải Tư 5945-3105-6562-6116
Giải Năm 1594-4017-2665-4009-0412-7602
Giải Sáu 490-122-573
Giải Bảy 95-61-77-18
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/11/2015

Đặc Biệt 13137
Giải Nhất 65951
Giải Nhì 09225-02669
Giải Ba 07051-08487-37486-43823-09484-28131
Giải Tư 6553-6506-7926-6298
Giải Năm 2998-4469-5345-5451-7410-4845
Giải Sáu 754-483-081
Giải Bảy 71-56-95-35
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/11/2015

Đặc Biệt 11322
Giải Nhất 41200
Giải Nhì 89930-62354
Giải Ba 23829-72987-72366-36137-83317-52472
Giải Tư 6622-8458-5290-2341
Giải Năm 9063-1403-4702-3781-2775-3876
Giải Sáu 175-078-017
Giải Bảy 19-72-87-14
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/11/2015

Đặc Biệt 35545
Giải Nhất 08479
Giải Nhì 75492-45482
Giải Ba 78886-89820-04512-27995-87555-30591
Giải Tư 7641-7396-3438-9478
Giải Năm 3317-7847-3499-2374-5487-4007
Giải Sáu 201-411-524
Giải Bảy 86-31-43-07
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/11/2015

Đặc Biệt 77915
Giải Nhất 93688
Giải Nhì 44312-27514
Giải Ba 16543-53657-75712-34977-29328-71663
Giải Tư 7882-0623-6412-0407
Giải Năm 0576-0951-2532-3241-9439-2415
Giải Sáu 890-980-135
Giải Bảy 54-98-80-70
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/11/2015

Đặc Biệt 30628
Giải Nhất 66359
Giải Nhì 07056-16954
Giải Ba 03169-11240-96767-68969-23489-96361
Giải Tư 3686-0396-8964-2524
Giải Năm 6692-3309-8150-1466-9278-2980
Giải Sáu 564-986-054
Giải Bảy 44-22-40-51
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/11/2015

Đặc Biệt 73424
Giải Nhất 20191
Giải Nhì 85005-99965
Giải Ba 20235-04509-25880-59791-55133-26571
Giải Tư 3493-3610-5358-7523
Giải Năm 1171-8889-8743-1013-7490-3765
Giải Sáu 464-737-585
Giải Bảy 34-18-11-08
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/11/2015

Đặc Biệt 26978
Giải Nhất 52617
Giải Nhì 39338-20066
Giải Ba 28985-49684-10361-79600-06104-37753
Giải Tư 0531-8977-2843-2265
Giải Năm 3078-9533-6369-3884-7139-8741
Giải Sáu 364-788-443
Giải Bảy 92-93-02-95
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/11/2015

Đặc Biệt 39435
Giải Nhất 67808
Giải Nhì 66606-84425
Giải Ba 24926-34868-93301-41142-79925-93695
Giải Tư 9867-5977-0173-4459
Giải Năm 7990-4449-4396-5040-3059-6322
Giải Sáu 381-091-919
Giải Bảy 71-29-87-60
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/11/2015

Đặc Biệt 52970
Giải Nhất 98829
Giải Nhì 46833-56042
Giải Ba 06892-11739-81498-71617-39160-41536
Giải Tư 7907-1283-8267-2532
Giải Năm 1931-7876-2598-1514-5603-0769
Giải Sáu 629-561-118
Giải Bảy 22-65-73-06
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/11/2015

Đặc Biệt 93476
Giải Nhất 59829
Giải Nhì 51651-27795
Giải Ba 16787-31463-38150-65446-58619-32685
Giải Tư 3232-9262-0062-9585
Giải Năm 9322-9094-7580-1882-0019-8943
Giải Sáu 532-591-705
Giải Bảy 13-00-45-42
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 31/10/2015

Đặc Biệt 08048
Giải Nhất 03354
Giải Nhì 27598-96590
Giải Ba 17610-94972-95301-95004-95824-29643
Giải Tư 8129-4107-0467-1354
Giải Năm 6360-5876-8511-0961-1370-5711
Giải Sáu 902-785-262
Giải Bảy 76-74-12-54
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/10/2015

Đặc Biệt 37538
Giải Nhất 52092
Giải Nhì 37296-20630
Giải Ba 11622-95803-78459-79494-20988-32994
Giải Tư 9571-8155-2433-7849
Giải Năm 6497-1777-5874-2388-4562-1653
Giải Sáu 086-303-437
Giải Bảy 59-39-49-56
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/10/2015

Đặc Biệt 52515
Giải Nhất 78860
Giải Nhì 95624-35636
Giải Ba 28929-40428-30755-97370-63137-15484
Giải Tư 3079-3399-7736-7485
Giải Năm 3540-7691-1576-0919-4777-4847
Giải Sáu 163-037-372
Giải Bảy 36-71-70-05
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/10/2015

Đặc Biệt 76946
Giải Nhất 15410
Giải Nhì 27035-38084
Giải Ba 88871-39706-73918-60767-76176-90305
Giải Tư 5581-9968-0675-2093
Giải Năm 8707-1175-9288-8926-0816-7067
Giải Sáu 055-481-300
Giải Bảy 90-08-68-20
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/10/2015

Đặc Biệt 72228
Giải Nhất 31295
Giải Nhì 39098-30509
Giải Ba 40173-52640-71415-78379-72066-13407
Giải Tư 3655-8089-9671-8959
Giải Năm 3375-0969-0060-3253-3938-2116
Giải Sáu 733-437-593
Giải Bảy 73-64-26-42
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/10/2015

Đặc Biệt 16894
Giải Nhất 36124
Giải Nhì 26067-97876
Giải Ba 96462-59574-03905-69270-09539-92853
Giải Tư 8052-7929-3024-8554
Giải Năm 6565-6755-4445-6179-2067-2660
Giải Sáu 149-435-488
Giải Bảy 92-01-52-39
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)
« 1 2 3