Để nhận được KẾT QUẢ XỔ SỐ sớm nhất
về điện thoại của bạn
Hãy soạn tin nhắn
XS [ Mã tỉnh ] gửi 6188
VÍ DỤ
KQXS Miền bắc hãy soạn tin: XS MB gửi 6188
KQXS TP Hồ Chí Minh hãy soạn tin: XS HCM gửi 6188
Tất cả các mã tỉnh, thành phố
xem chi tiết ở từng trang kết quả xổ số của các tỉnh, thành phố
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Kết quả xổ số được Tin Mới cập nhật hàng ngày: XSMB, Xổ số các tỉnh miền Nam, miền Trung

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/10/2015

Đặc Biệt 44655
Giải Nhất 44642
Giải Nhì 34224-17720
Giải Ba 16606-92522-96052-05980-64158-59366
Giải Tư 2579-4019-3968-2968
Giải Năm 3973-2922-8395-3543-8480-8152
Giải Sáu 711-836-776
Giải Bảy 85-97-09-90
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/10/2015

Đặc Biệt 35208
Giải Nhất 34468
Giải Nhì 98961-63666
Giải Ba 62380-91701-21617-76194-71546-84229
Giải Tư 1452-4648-6657-6912
Giải Năm 8199-5792-2822-4189-9596-0620
Giải Sáu 328-103-292
Giải Bảy 60-65-49-24
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/10/2015

Đặc Biệt 89780
Giải Nhất 95300
Giải Nhì 98273-67232
Giải Ba 93696-31978-94297-63591-55787-07736
Giải Tư 4590-9215-8395-4451
Giải Năm 1200-1562-2143-4595-9304-1316
Giải Sáu 969-212-127
Giải Bảy 88-94-49-66
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/10/2015

Đặc Biệt 75734
Giải Nhất 90638
Giải Nhì 42277-62269
Giải Ba 77341-82200-82910-61273-07857-18682
Giải Tư 8493-1152-4285-2519
Giải Năm 0260-8862-3566-8684-9229-7133
Giải Sáu 707-783-995
Giải Bảy 26-67-64-51
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2015

Đặc Biệt 80339
Giải Nhất 30120
Giải Nhì 24188-60828
Giải Ba 83640-47695-37992-43334-65092-11045
Giải Tư 3922-4922-3226-4755
Giải Năm 6425-0392-7736-0401-2433-4201
Giải Sáu 190-283-208
Giải Bảy 90-87-10-42
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/10/2015

Đặc Biệt 23506
Giải Nhất 98807
Giải Nhì 26209-78290
Giải Ba 70104-67652-06696-28261-51912-11719
Giải Tư 9720-7235-6191-1591
Giải Năm 0079-9711-9933-3654-5783-7691
Giải Sáu 938-569-942
Giải Bảy 44-45-82-31
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2015

Đặc Biệt 54201
Giải Nhất 09404
Giải Nhì 67280-92111
Giải Ba 11389-75819-02787-07361-84783-40966
Giải Tư 5031-0390-6203-9360
Giải Năm 8929-5349-7761-3072-0402-6191
Giải Sáu 681-523-295
Giải Bảy 46-38-78-98
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2015

Đặc Biệt 71290
Giải Nhất 25927
Giải Nhì 25204-97964
Giải Ba 99901-42346-14595-51119-30347-53427
Giải Tư 3707-6537-9235-7499
Giải Năm 6384-6107-0006-3111-1171-3019
Giải Sáu 987-644-434
Giải Bảy 78-49-79-59
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/09/2015

Đặc Biệt 77432
Giải Nhất 44453
Giải Nhì 67315-87072
Giải Ba 63844-65664-62657-82826-86936-26169
Giải Tư 7620-8135-3953-8219
Giải Năm 7945-5910-6214-7675-0829-5426
Giải Sáu 780-616-237
Giải Bảy 40-71-15-04
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/09/2015

Đặc Biệt 94489
Giải Nhất 97046
Giải Nhì 90276-21851
Giải Ba 38764-69216-24593-95686-00055-84360
Giải Tư 9611-4265-5833-6373
Giải Năm 9939-8932-0189-6844-9069-2704
Giải Sáu 200-765-261
Giải Bảy 06-09-89-92
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/09/2015

Đặc Biệt 97561
Giải Nhất 58401
Giải Nhì 14334-90039
Giải Ba 64355-51283-49944-19187-35768-91817
Giải Tư 1937-9993-3357-3253
Giải Năm 8269-7048-1158-2008-6786-2241
Giải Sáu 304-295-936
Giải Bảy 50-39-83-17
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/09/2015

Đặc Biệt 49047
Giải Nhất 88225
Giải Nhì 46646-42827
Giải Ba 58183-92886-18322-60651-72189-73634
Giải Tư 3060-6234-0255-9305
Giải Năm 5454-1358-4763-5654-3111-9667
Giải Sáu 498-233-308
Giải Bảy 96-12-21-44
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/09/2015

Đặc Biệt 67847
Giải Nhất 63809
Giải Nhì 57040-98326
Giải Ba 59233-69403-46447-79604-85580-71721
Giải Tư 3415-7169-5172-6641
Giải Năm 3262-8127-4882-1086-3733-5031
Giải Sáu 538-647-843
Giải Bảy 01-45-64-81
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/09/2015

Đặc Biệt 52117
Giải Nhất 18648
Giải Nhì 76571-24864
Giải Ba 69291-14810-72691-95164-82941-75950
Giải Tư 3238-0575-3599-7325
Giải Năm 3735-7277-7414-7248-3571-5387
Giải Sáu 296-980-852
Giải Bảy 12-34-46-67
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/09/2015

Đặc Biệt 20433
Giải Nhất 84979
Giải Nhì 69411-07587
Giải Ba 55059-01772-92325-85292-46623-17302
Giải Tư 5982-6356-6652-1785
Giải Năm 3710-3464-1364-4770-1573-4859
Giải Sáu 700-710-605
Giải Bảy 98-33-13-36
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/09/2015

Đặc Biệt 84120
Giải Nhất 18499
Giải Nhì 89438-74657
Giải Ba 74832-13500-93887-62851-36063-20044
Giải Tư 8610-4393-0599-6802
Giải Năm 5559-3377-8536-4035-0219-4912
Giải Sáu 945-805-555
Giải Bảy 28-02-61-55
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/09/2015

Đặc Biệt 08304
Giải Nhất 45255
Giải Nhì 39817-58289
Giải Ba 92124-04604-76670-28272-08550-70526
Giải Tư 9681-6398-9863-8447
Giải Năm 8155-1053-6274-3926-8348-2327
Giải Sáu 789-305-115
Giải Bảy 55-21-22-17
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/09/2015

Đặc Biệt 40031
Giải Nhất 48838
Giải Nhì 72757-31709
Giải Ba 68456-74058-20805-87014-65634-57779
Giải Tư 7415-2908-8339-1000
Giải Năm 7621-6008-3659-5773-8696-9931
Giải Sáu 121-969-886
Giải Bảy 96-17-87-93
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/09/2015

Đặc Biệt 26997
Giải Nhất 15824
Giải Nhì 45619-18505
Giải Ba 21879-27943-59778-26721-67035-37108
Giải Tư 5068-5243-0275-4377
Giải Năm 8369-8575-3861-7014-6958-2540
Giải Sáu 331-092-723
Giải Bảy 92-45-79-57
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/09/2015

Đặc Biệt 63514
Giải Nhất 18512
Giải Nhì 08191-45716
Giải Ba 90549-58553-39412-69417-19973-30496
Giải Tư 8878-9239-2087-9566
Giải Năm 6917-9407-1763-9685-4694-2751
Giải Sáu 097-083-626
Giải Bảy 19-71-44-14
 Để nhận kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất, soạn XS MB gửi 6188 (1000đ/sms)
« 1 2 3