Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Kinh hãi với hậu quả của những trò chơi nguy hiểm

Thiết nghĩ khi chơi những trò mạo hiểm, nhất định phải có một "đối tác" tốt.
<>
m name="EmbedMovie" value="0">
 
Nguồn : Genk