Kinh hãi với hậu quả của những trò chơi nguy hiểm

Thiết nghĩ khi chơi những trò mạo hiểm, nhất định phải có một "đối tác" tốt.
<>
 
Nguồn : Genk

Từ khóa bài viết:"Kinh hãi với hậu quả của những trò chơi nguy hiểm":