Kinh hãi với hậu quả của những trò chơi nguy hiểm

Thiết nghĩ khi chơi những trò mạo hiểm, nhất định phải có một "đối tác" tốt.
<>
 
Nguồn : Genk

Từ khóa: "Kinh hãi với hậu quả của những trò chơi nguy hiểm"

, , , ,