Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Lịch chiếu phim Hà Nội

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 26/05/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 22:05
 • 22:30

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 18:00

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:00

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 17:00
 • 18:30

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 16:20
 • 22:30

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 14:00

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 14:50

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 12:35
 • 22:00

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 19:00

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

CGV Aeon Long Biên

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 21:05
 • 22:35
 • 23:30

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:00
 • 18:25
 • 19:00
 • 19:40
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:45
 • 21:05
 • 21:45
 • 22:40
 • 23:25

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 12:15
 • 13:20
 • 14:25
 • 16:35
 • 18:45

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 17:20

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:55
 • 18:25

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 12:50
 • 13:50
 • 15:55
 • 18:00
 • 23:05

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 10:35
 • 13:15
 • 14:50
 • 15:50
 • 20:30

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:35
 • 17:45

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 10:40
 • 12:45
 • 13:40
 • 14:50
 • 16:55
 • 18:05
 • 23:45

CGV Hồ Gươm Plaza

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 20:00
 • 21:45
 • 23:40

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:10
 • 18:25
 • 20:50
 • 21:05
 • 22:25
 • 23:30
 • 23:40

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 10:10
 • 11:30
 • 12:30
 • 13:35
 • 15:30
 • 16:35

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:05
 • 09:55
 • 11:00
 • 14:35

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 12:15
 • 17:35

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:35
 • 12:40
 • 14:45
 • 19:20
 • 23:45

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:35

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 10:00
 • 13:55
 • 16:50
 • 18:40
 • 21:20

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 16:25
 • 23:55

CGV IPH Hà Nội

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 19:15
 • 20:15
 • 21:25
 • 21:40

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:40
 • 18:50
 • 19:15
 • 19:35
 • 20:00
 • 20:20
 • 21:25
 • 21:35
 • 22:00
 • 22:15
 • 22:45

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:40
 • 15:00

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 15:30
 • 22:40

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:05
 • 12:10
 • 16:10
 • 19:25

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:05
 • 18:05

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:20
 • 09:30
 • 12:00
 • 14:30
 • 14:45
 • 17:00
 • 18:00

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:05

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:00
 • 12:00
 • 16:00
 • 18:00

CGV MIPEC Tower

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 20:25
 • 21:35
 • 23:00
 • 23:55

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:05
 • 18:35
 • 20:15
 • 20:50
 • 21:15
 • 21:30
 • 22:50
 • 23:35

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:05
 • 14:55
 • 16:25
 • 19:10
 • 19:20

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:20
 • 13:00
 • 15:45

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 13:20
 • 17:45
 • 23:50

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 10:55

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 08:40
 • 10:15
 • 13:45
 • 14:10
 • 16:45

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:15
 • 12:45
 • 16:20
 • 23:45

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:20
 • 14:25
 • 21:45
 • 23:55

CGV Rice City

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 19:15
 • 21:30
 • 23:45

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:30
 • 21:00
 • 21:20
 • 23:25

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 08:25
 • 10:10
 • 14:05

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:05
 • 19:05
 • 23:35

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 10:20

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 09:55
 • 13:00
 • 14:55
 • 19:25

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:35
 • 11:50
 • 15:05
 • 16:40
 • 21:25

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:50
 • 19:05
 • 23:40

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 17:30
 • 23:50

CGV Vincom Center Bà Triệu

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 19:00
 • 20:00
 • 21:20
 • 22:20
 • 23:40

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:00
 • 18:35
 • 19:20
 • 19:45
 • 20:15
 • 20:30
 • 20:40
 • 21:00
 • 21:40
 • 22:00
 • 22:25
 • 22:55
 • 23:20

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 10:30
 • 13:15
 • 14:40
 • 15:25
 • 17:35

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 12:15

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 14:35
 • 16:35
 • 18:00

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:30
 • 17:00
 • 18:55

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:45
 • 11:15
 • 13:50
 • 16:25
 • 23:40

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:30
 • 10:50
 • 11:35
 • 13:00
 • 13:20
 • 14:10
 • 15:30
 • 15:50
 • 16:45
 • 18:20
 • 19:05

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 16:50
 • 21:15
 • 23:20

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 19:00
 • 21:20
 • 23:45

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:00
 • 18:20
 • 20:00
 • 20:40
 • 21:00
 • 22:40
 • 22:55
 • 23:20
 • 23:40

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 08:00
 • 08:15
 • 10:00
 • 12:05
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:15
 • 16:50
 • 18:40

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 12:15
 • 20:50

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:05
 • 12:30
 • 18:10

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 14:20

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:05
 • 10:20
 • 10:30
 • 12:50
 • 13:00
 • 15:30
 • 17:25
 • 23:45

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:40
 • 15:40
 • 20:10

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:25
 • 10:30
 • 14:30
 • 16:35

Galaxy - Mipec Long Biên

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 19:15
 • 21:00
 • 22:00

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:00
 • 19:00
 • 19:45
 • 20:30
 • 21:30

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 11:10
 • 17:20

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:30
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:00
 • 15:10
 • 16:10
 • 17:00
 • 18:20
 • 20:10
 • 22:15

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 15:20
 • 18:40

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 14:20
 • 14:30

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 11:45

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 15:00
 • 21:20

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 16:30
 • 18:50

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:20
 • 12:30
 • 16:00
 • 17:45
 • 20:20
 • 22:10

Kim Đồng

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:00
 • 12:10
 • 16:00
 • 17:40
 • 20:10

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 14:00
 • 20:20

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 14:10

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 15:50
 • 18:00
 • 22:00
 • 22:50

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:40
 • 11:50
 • 16:00
 • 18:10
 • 22:10

Lotte Cinema Hà Đông

Lotte Cinema Landmark

Lotte Cinema Thăng Long

Platinum - The Garden Shopping Center

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 20:50

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:30
 • 20:20
 • 21:00

Phim Doraemon: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi (2D/Digital)

 • 11:00

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:20
 • 11:55
 • 13:30
 • 15:10
 • 16:50
 • 18:30
 • 20:10

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:35
 • 16:20
 • 19:30

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 13:10
 • 17:10
 • 21:15

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:05
 • 13:50
 • 15:40
 • 17:30
 • 19:20
 • 21:10

Rạp Tháng 8

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 12:50
 • 14:40
 • 16:30
 • 20:00

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:30
 • 15:00

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 09:10
 • 15:10
 • 19:00

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 11:10
 • 14:55
 • 18:45
 • 20:55

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:50
 • 13:00
 • 16:50
 • 18:00
 • 20:45

TTCP - Quốc Gia

Đội Cứu Hộ Bãi Biển - Baywatch (C16) (2D/Digital)

 • 19:10
 • 22:20

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 18:00
 • 18:45
 • 20:10
 • 21:00
 • 21:50
 • 22:20

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:50
 • 13:40
 • 15:30
 • 17:20
 • 21:10

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:20
 • 10:50
 • 12:20
 • 15:25
 • 16:55
 • 20:00
 • 21:30

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 09:20
 • 09:50
 • 15:20
 • 18:35

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:15
 • 12:20
 • 14:20
 • 16:20
 • 18:20
 • 20:20

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:40
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:30
 • 22:30

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 10:00
 • 11:20
 • 12:10
 • 13:30
 • 14:20
 • 15:40
 • 16:30
 • 18:40
 • 20:50

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:45
 • 13:30
 • 15:15
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:45
 • 21:30