Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam - V League mùa giải 2015/2016

Lịch thi đấu

Vietnam – V-League

Chủ nhật, 19 tháng 6 năm 2016
16:30
QNK Quang Nam
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Can Tho
v
Da Nang
17:00
FLC Thanh Hoa
v
Dong Tam Long An
17:00
Hai Phong
v
Saigon FC
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Song Lam Nghe An
17:30
Ha Noi TT
v
Hoang Anh Gia Lai
18:00
Than Quang Ninh
v
Binh Duong
Thứ bảy, 25 tháng 6 năm 2016
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Binh Duong
v
FLC Thanh Hoa
17:00
Da Nang
v
Hai Phong
17:00
Dong Tam Long An
v
Than Quang Ninh
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
QNK Quang Nam
17:00
Saigon FC
v
Can Tho
17:00
Song Lam Nghe An
v
Ha Noi TT
Chủ nhật, 3 tháng 7 năm 2016
16:30
QNK Quang Nam
v
Saigon FC
17:00
Can Tho
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Da Nang
v
FLC Thanh Hoa
17:00
Hai Phong
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Binh Duong
17:00
Song Lam Nghe An
v
Than Quang Ninh
18:00
Ha Noi TT
v
Dong Tam Long An
Thứ bảy, 9 tháng 7 năm 2016
17:00
Binh Duong
v
Ha Noi TT
17:00
Dong Tam Long An
v
Khanh Hoa Nha Trang
18:00
Than Quang Ninh
v
Da Nang
Chủ nhật, 10 tháng 7 năm 2016
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
Can Tho
17:00
FLC Thanh Hoa
v
QNK Quang Nam
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Hai Phong
17:00
Saigon FC
v
Song Lam Nghe An
Thứ bảy, 16 tháng 7 năm 2016
17:00
Binh Duong
v
Than Quang Ninh
17:00
Dong Tam Long An
v
FLC Thanh Hoa
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Ha Noi TT
Chủ nhật, 17 tháng 7 năm 2016
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
QNK Quang Nam
17:00
Da Nang
v
Can Tho
17:00
Saigon FC
v
Hai Phong
17:00
Song Lam Nghe An
v
Khanh Hoa Nha Trang
Thứ bảy, 23 tháng 7 năm 2016
16:30
QNK Quang Nam
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Can Tho
v
Saigon FC
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Dong Thap Cao Lanh
Chủ nhật, 24 tháng 7 năm 2016
17:00
FLC Thanh Hoa
v
Binh Duong
17:00
Hai Phong
v
Da Nang
18:00
Ha Noi TT
v
Song Lam Nghe An
18:00
Than Quang Ninh
v
Dong Tam Long An
Thứ sáu, 29 tháng 7 năm 2016
18:00
Ha Noi TT
v
Dong Thap Cao Lanh
Thứ bảy, 30 tháng 7 năm 2016
17:00
Binh Duong
v
Da Nang
17:00
FLC Thanh Hoa
v
Can Tho
18:00
Than Quang Ninh
v
Hai Phong
Chủ nhật, 31 tháng 7 năm 2016
17:00
Dong Tam Long An
v
Saigon FC
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
QNK Quang Nam
17:00
Song Lam Nghe An
v
Hoang Anh Gia Lai
Thứ bảy, 6 tháng 8 năm 2016
16:30
QNK Quang Nam
v
Can Tho
17:00
Dong Tam Long An
v
Song Lam Nghe An
Chủ nhật, 7 tháng 8 năm 2016
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
Than Quang Ninh
17:00
Binh Duong
v
Hai Phong
17:00
Da Nang
v
Ha Noi TT
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
FLC Thanh Hoa
17:00
Saigon FC
v
Khanh Hoa Nha Trang
Thứ sáu, 12 tháng 8 năm 2016
17:00
Saigon FC
v
Than Quang Ninh
Thứ bảy, 13 tháng 8 năm 2016
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
Dong Tam Long An
17:00
Can Tho
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Da Nang
v
QNK Quang Nam
17:00
Hai Phong
v
Ha Noi TT
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Binh Duong
17:00
Song Lam Nghe An
v
FLC Thanh Hoa
Thứ tư, 17 tháng 8 năm 2016
17:00
Binh Duong
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Dong Tam Long An
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
FLC Thanh Hoa
v
Saigon FC
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Hai Phong
17:00
Song Lam Nghe An
v
Da Nang
18:00
Ha Noi TT
v
Can Tho
18:00
Than Quang Ninh
v
QNK Quang Nam
Chủ nhật, 21 tháng 8 năm 2016
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
Song Lam Nghe An
16:30
QNK Quang Nam
v
Ha Noi TT
17:00
Can Tho
v
Than Quang Ninh
17:00
Da Nang
v
Dong Tam Long An
17:00
Hai Phong
v
FLC Thanh Hoa
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Saigon FC
v
Binh Duong
Thứ bảy, 27 tháng 8 năm 2016
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
FLC Thanh Hoa
17:00
Khanh Hoa Nha Trang
v
Da Nang
17:00
Saigon FC
v
Ha Noi TT
Chủ nhật, 28 tháng 8 năm 2016
16:30
QNK Quang Nam
v
Song Lam Nghe An
17:00
Binh Duong
v
Dong Tam Long An
17:00
Can Tho
v
Hai Phong
18:00
Than Quang Ninh
v
Hoang Anh Gia Lai
Chủ nhật, 4 tháng 9 năm 2016
17:00
Da Nang
v
Saigon FC
17:00
Dong Tam Long An
v
Can Tho
17:00
FLC Thanh Hoa
v
Than Quang Ninh
17:00
Ha Noi TT
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Hai Phong
v
QNK Quang Nam
17:00
Hoang Anh Gia Lai
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Song Lam Nghe An
v
Binh Duong
Chủ nhật, 11 tháng 9 năm 2016
17:00
Binh Duong
v
QNK Quang Nam
17:00
Da Nang
v
Hoang Anh Gia Lai
17:00
Dong Tam Long An
v
Hai Phong
17:00
FLC Thanh Hoa
v
Khanh Hoa Nha Trang
17:00
Saigon FC
v
Dong Thap Cao Lanh
17:00
Song Lam Nghe An
v
Can Tho
17:00
Than Quang Ninh
v
Ha Noi TT
Chủ nhật, 18 tháng 9 năm 2016
16:30
Can Tho
v
Binh Duong
16:30
Dong Thap Cao Lanh
v
Da Nang
16:30
Ha Noi TT
v
FLC Thanh Hoa
16:30
Hai Phong
v
Song Lam Nghe An
16:30
Hoang Anh Gia Lai
v
Saigon FC
16:30
Khanh Hoa Nha Trang
v
Than Quang Ninh
16:30
QNK Quang Nam
v
Dong Tam Long An