Điểm tin nóng ngày 13/8: "Phê đá", tự lột quần áo, rạch người và tấn công hàng xóm - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn