Hàng vạn thanh niên hào hứng lên đường nhập ngũ - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn