Sẽ kiểm toán Vietnam Airlines vào cuối tháng 7 - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn