Bảng xếp hạng 49 trường ĐH ở Việt Nam, các trường ĐH khối kinh tế có thứ hạng trung bình - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn

Bảng xếp hạng 49 trường ĐH ở Việt Nam, các trường ĐH khối kinh tế có thứ hạng trung bình Bảng xếp hạng 49 trường ĐH ở Việt Nam, các trường ĐH khối kinh tế có thứ hạng trung bình Mới đây, một nhóm chuyên gia độc lập đã công bố kết quả xếp hạng đối với 49 trường đại học  sau khi hoàn thành  một đề án xếp hạng  các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cách đây ba năm. 

Từ khóa , , , , ,

Xem tiếp

Đổi mới để vượt lên Đổi mới để vượt lên Kinh tế - xã hội nước ta đang rơi vào cuộc suy thoái trầm trọng nhất từ sau đổi mới đến nay, đòi hỏi phải tiến hành một cuộc đổi mới kế tiếp. Mọi người, mọi cấp - ngành phải thay đổi từ tư duy đến hành động để đưa đất nước tiến lên

Từ khóa

Xem tiếp