Hà Nội: Shop quần áo ở Chùa Bộc phát hỏa dữ dội - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn