Lương tối thiểu chung tăng lên 1.150.000 đồng từ 1-7-2013 - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn