Thầy giáo tát 20 học sinh trước lớp trong ngày đầu đi học gây phẫn nộ - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn