Vinashin sẽ bàn giao 12 tàu cho Bộ Quốc phòng - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn